แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 14/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 717727
Page Views 788375
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
นายสมหมาย  พงศ์ศิริพัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง


นายพรชัย  บุบผามาลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุขภิรมย์  กุณรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางอุบลรัตน์  จันทร์เมือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายสุรสิทธิ์  ดรละคร
                                                         รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ