แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 09/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 617899
Page Views 681790
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ รองสมเจตน์ ใจภักดี
( จำนวน 20 รูป / ดู 456 ครั้ง )
การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับอาชีวศึกษา วันที่ 9 ก.ย. 59
( จำนวน 22 รูป / ดู 449 ครั้ง )
กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางสายอาชีพ ณ.โรงเรียนหนองหิน วันที่ 7 ก.ย. 59
( จำนวน 20 รูป / ดู 442 ครั้ง )
กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)
( จำนวน 15 รูป / ดู 567 ครั้ง )
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 524 ครั้ง )
กิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
( จำนวน 15 รูป / ดู 434 ครั้ง )
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
( จำนวน 13 รูป / ดู 240 ครั้ง )
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาเลย
( จำนวน 15 รูป / ดู 697 ครั้ง )
กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
( จำนวน 10 รูป / ดู 279 ครั้ง )
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 14 รูป / ดู 292 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทย
( จำนวน 13 รูป / ดู 333 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ปีการศึกษา๒๕๕๙
( จำนวน 15 รูป / ดู 770 ครั้ง )