แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 09/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 617897
Page Views 681788
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
( จำนวน 10 รูป / ดู 286 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 379 ครั้ง )
โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน-นักศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 417 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 344 ครั้ง )
โครงการวิทยาลัยสะอาดด้วยมือเรา แยกขวดพลาสติกทิ้งลงถังรีไซเคิลด้วยนะครับ
( จำนวน 11 รูป / ดู 545 ครั้ง )
กิจกรรมสวดมนต์เจริญปัญญา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ 1 มิ.ย.59
( จำนวน 3 รูป / ดู 261 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
( จำนวน 5 รูป / ดู 276 ครั้ง )
นิทรรศการฝึกอบรม 108 อาชีพ
( จำนวน 20 รูป / ดู 829 ครั้ง )
โครงปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๕๙
( จำนวน 10 รูป / ดู 406 ครั้ง )
การประชุมสถานศึกษาเครือข่ายทวิศึกษา
( จำนวน 3 รูป / ดู 344 ครั้ง )
การประชุมเข้าค่ายลูกเสือระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ.จังหวัดหนองบัวลำภู
( จำนวน 10 รูป / ดู 402 ครั้ง )
การฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี๒๕๕๙ ณ.ฆณฑลทหารบกที่ ๒๘
( จำนวน 10 รูป / ดู 339 ครั้ง )