แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1216765
Page Views 1317576
ภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปวช-ปวส1 ปี2560
( จำนวน 7 รูป / ดู 269 ครั้ง )
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราววก.ด่านซ้าย
( จำนวน 28 รูป / ดู 664 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู 388 ครั้ง )
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน
( จำนวน 13 รูป / ดู 357 ครั้ง )
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ระดับ ปวช -ปวส ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 22 รูป / ดู 841 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปี2559
( จำนวน 15 รูป / ดู 733 ครั้ง )
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี2560
( จำนวน 16 รูป / ดู 727 ครั้ง )
การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสตรีราชินูทิศอุดรธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู 418 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศแต่ละประเภทในม่วงเหลืองเกมส์
( จำนวน 8 รูป / ดู 435 ครั้ง )
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา2560
( จำนวน 11 รูป / ดู 352 ครั้ง )
การประเมินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเลย
( จำนวน 10 รูป / ดู 352 ครั้ง )
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ม่วงเหลืองเกมส์ 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 648 ครั้ง )