แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 17/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 908253
Page Views 993893
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทย
( จำนวน 13 รูป / ดู 397 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ปีการศึกษา๒๕๕๙
( จำนวน 15 รูป / ดู 910 ครั้ง )
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
( จำนวน 10 รูป / ดู 353 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 453 ครั้ง )
โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน-นักศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 492 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 411 ครั้ง )
โครงการวิทยาลัยสะอาดด้วยมือเรา แยกขวดพลาสติกทิ้งลงถังรีไซเคิลด้วยนะครับ
( จำนวน 11 รูป / ดู 618 ครั้ง )
กิจกรรมสวดมนต์เจริญปัญญา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ 1 มิ.ย.59
( จำนวน 3 รูป / ดู 302 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
( จำนวน 5 รูป / ดู 343 ครั้ง )
นิทรรศการฝึกอบรม 108 อาชีพ
( จำนวน 20 รูป / ดู 969 ครั้ง )
โครงปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๕๙
( จำนวน 10 รูป / ดู 464 ครั้ง )
การประชุมสถานศึกษาเครือข่ายทวิศึกษา
( จำนวน 3 รูป / ดู 397 ครั้ง )