แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1216767
Page Views 1317578
ภาพกิจกรรม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาเลย
( จำนวน 15 รูป / ดู 1045 ครั้ง )
กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
( จำนวน 10 รูป / ดู 393 ครั้ง )
พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 14 รูป / ดู 402 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทย
( จำนวน 13 รูป / ดู 460 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดเลย ปีการศึกษา๒๕๕๙
( จำนวน 15 รูป / ดู 1019 ครั้ง )
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
( จำนวน 10 รูป / ดู 397 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 12 รูป / ดู 518 ครั้ง )
โครงการตรวจสารเสพติดนักเรียน-นักศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 10 รูป / ดู 563 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 476 ครั้ง )
โครงการวิทยาลัยสะอาดด้วยมือเรา แยกขวดพลาสติกทิ้งลงถังรีไซเคิลด้วยนะครับ
( จำนวน 11 รูป / ดู 695 ครั้ง )
กิจกรรมสวดมนต์เจริญปัญญา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ 1 มิ.ย.59
( จำนวน 3 รูป / ดู 336 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
( จำนวน 5 รูป / ดู 405 ครั้ง )