แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 06/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 1277058
Page Views 1381308
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา / แผนกวิชาช่างยนต์
2538 ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา / แผนกวิชาช่างจักรกลหนัก
2545 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 - 2550 บจก.ซีพีวาย พร็อพเพอร์ตี้ วิศวกรประจำโรงงาน
พ.ค. 2552- ก.พ. 2561 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ครูพิเศษสอน
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล