พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายจำเริญ ทองดี
ยามรักษาการณ์