แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 10/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 1178899
Page Views 1276475
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.42 MB
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.11 KB