ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง แม่บ้าน

นางจันรจีลา คำไล้
แม่บ้าน

นางรุ่งเรือง นามวงษ์
แม่บ้าน

นายอำไพ นามวงษา
นักการภารโรง

นายโม ศรีมงคล
นักการภารโรง