แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 10/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 1178903
Page Views 1276479
เจ้าหน้าที่

นางเย็นฤดี นามวงษ์
หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวเรณุกา โยธาภักดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางสาวสตรีรัตน์ ผันเหล็ก
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวคฬาณา ภูวิจารย์
เจ้าหน้าที่งานแผน

นางสาวดวงดาว โยธาภักดี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล

นางสาวพัชรีญา สารวงษ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวพรรณทิวา ศรีอินทร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวชุติกาญน์ สีหา
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

นางสาวสุวิษา ศรีอินทร์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวกนกวรรณ สารวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ