ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)
วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง นำโดย นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากปวน
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2564,20:13   อ่าน 24 ครั้ง