ภาพกิจกรรม
วันที่ ๓๑ ธ.ค.๖๔ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สอศ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ “ ศูนย์อาชีวะอาสา"
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ออกบริการศูนย์ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2565” วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ซึ่งให้บริการประชาชน ในการตรวจความพร้อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คลมยาง เช็คเบรค และจุดบริการ พักรถ พักคน โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลปากปวน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,09:08   อ่าน 205 ครั้ง