ภาพกิจกรรม
รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง โดยนายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบที่ ๑ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณหน้าห้องงานทะเบียน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,15:51   อ่าน 114 ครั้ง