ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติวันครู ครั้งที่ ๖๖
วันที่ 16 มกราคม 2565 นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ดังนี้
"รางวัลครูดีศรีเมืองเลย" ได้แก่
1.นายจอห์น จันทะวัน
2.นางสุกัลยา ตอเงิน
3.นายเอกพล วิสุทธิกุล
4.นายวชิระ วรโชติจินดารัตน์
"รางวัลครูดีเด่นอาชีวศึกษาจังหวัดเลย"
ประเภทครูผู้สอนดีเด่น
1.นางปรารถนา สุขทองสา
2.นายสุรเดช พรหมรักษา
3.นางวิภารัศมิ์ ศรีหริ่ง
4.นายฉัตรชัย ทองวรรณ
ประเภทบุคลากรสนับสนุนการศึกษาดีเด่น
1.นางเย็นฤดี นามวงษ์
2.นางจันจีลา คำไล้
ประเภทผู้อุทิศตนเพื่อการศึกษาดีเด่น
1.นายจำเริญ บัวระภา
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,16:17   อ่าน 120 ครั้ง