ภาพกิจกรรม
การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริฯ ระดับจังหวัด วันที่ ๙ ก.พ.๒๕๖๕
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระดำริฯ ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร  โดยมีนายสมหมาย พงศ์ศิริพัฒน์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงและอาจารย์ ปรารถนา สุขทองสา หัวหน้าแผนกการบัญชี ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,04:50   อ่าน 466 ครั้ง