ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารอศจ.เลย และ ผอ.รพต.ตำบลปากปวน ในการเข้าประเมินและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา รอบที่ ๓
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ให้การต้อนรับตัวแทนผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเลย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากปวน ในการเข้าประเมินและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา รอบที่ 3 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้รับคำชี้แนะเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2565,23:28   อ่าน 380 ครั้ง