ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒ มี.ค.๒๕๖๕ ณ.หอประชุมโรงอาหาร
วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง มอบหมายให้ นางอุบลรัตน์ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งจัดโดยชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นปฏิบัติจริง และจัดโอกาสให้ผู้เรียนทำโครงการเกี่ยวกับการประดิษฐ์ คิดค้น ที่ใช้เทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ตนเรียนหรือจัดทำชิ้นงาน รวมถึงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาบูรณาการในการทำงาน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดงผลงานวิชาการของแผนกวิชาต่างๆ จำนวน 18 ชิ้นงาน
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2565,11:07   อ่าน 1063 ครั้ง