ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูไฟฟ้ากำลัง) (อ่าน 208) 04 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาไฟฟ้ากำลัง (อ่าน 272) 02 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอ้ตราจ้างสาขาไฟฟ้ากำลัง (อ่าน 182) 20 ต.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างตามโครงการฯตำแหน่งครูและธุรการ (อ่าน 207) 17 ต.ค. 65
ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 470) 27 พ.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข๑ ใบสำคัญรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (อ่าน 387) 12 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS (อ่าน 416) 29 มิ.ย. 64
ประกาศการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 421) 29 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา (Poll) (อ่าน 403) 30 พ.ย. 63
เอกสารการประเมินอวท ,แบบฟอร์มโครงการ (อ่าน 1365) 14 พ.ย. 63
บทคัดย่อเผยแพร่ทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร วก.วังสะพุง นางสาวสุขภิรมย์ กุณรักษ์ (อ่าน 426) 13 พ.ย. 62
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 (อ่าน 764) 16 มิ.ย. 60