ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งอบรมลูกเสือ หลักสูตร R.B.T.C ที่วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย (อ่าน 23) 02 ต.ค. 61
คำสั่งเวรยามประจำเดือนตุลาคม2561 (อ่าน 24) 02 ต.ค. 61
คำสั่งเวรยามเดือนกันยายน2561 (อ่าน 67) 01 ก.ย. 61
คําสั่งและตารางสอบปลายภาคเรียนที่1-2561 (อ่าน 63) 01 ก.ย. 61
ปฏิทินนิเทศสถานศึกษาคุณธรรม (อ่าน 76) 01 ส.ค. 61
คำสั่งเวรยามประจำเดือนสิงหาคม 2561 (อ่าน 82) 01 ส.ค. 61
คำสั่งเวรยามประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (อ่าน 116) 09 ก.ค. 61
โหลดไฟล์แบบประเมินและจัดทำแผน ID PLAN (อ่าน 145) 27 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวได้ ตำแหน่งครูจ้างสอนสาขาไฟฟ้ากำลัง (อ่าน 128) 21 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาไฟฟ้า (อ่าน 145) 18 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน สาขาเชื่อมโลหะและสาขาช่างไฟฟ้า (อ่าน 133) 05 มิ.ย. 61
คำสั่งเวรยามประจำเดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 125) 04 มิ.ย. 61
คำสั่งเวรยามประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 173) 28 เม.ย. 61
คำสั่งย้ายข้าราชการครู ปี2561 (อ่าน 179) 28 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สาขาการโรงแรม (อ่าน 185) 26 เม.ย. 61
คำสั่งเวรยามประจำเดือนเมษายน 2561 (อ่าน 189) 05 เม.ย. 61
แบบรายงานการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี2560 (อ่าน 202) 04 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 276) 28 มี.ค. 61
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 278) 31 ม.ค. 61
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2/2560 (อ่าน 316) 18 ม.ค. 61
ดาวน์โหลดไฟล์พิธีการลูกเสือวิสามัญ (อ่าน 279) 18 ม.ค. 61
ชื่อฐานเสี่ยงภัย+ผู้รับผิดชอบ(วก.วังสะพุง) (อ่าน 246) 18 ม.ค. 61
คำสั่งเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2560 (อ่าน 273) 14 ม.ค. 61
คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม2561 (อ่าน 266) 27 ธ.ค. 60
รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดที่ 61(5) ณ.วันที่ 24 พ.ย. 60 (อ่าน 262) 28 พ.ย. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล 2/60 (อ่าน 253) 27 พ.ย. 60
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม 2560 (อ่าน 244) 27 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์กรอกแบบสอบถามฐานข้อมูลครูฝึกอาชีวศึกษา (อ่าน 317) 07 พ.ย. 60
คำสั่งเวรยามเดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 337) 01 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 350) 01 พ.ย. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 (สัมภาษณ์) (อ่าน 287) 30 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 309) 24 ต.ค. 60
ประกาศ เรื่องขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 (อ่าน 385) 19 ต.ค. 60
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 305) 17 ต.ค. 60
คำสั่งเวรยามประจำเดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 294) 27 ก.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมโครงการ ICT Boot Camp Java Fundamental ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (อ่าน 286) 21 ก.ย. 60
คำสั่งเวรยามประจำเดือนกันยายน 2560 (อ่าน 306) 05 ก.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ทวิศึกษา 2560 (อ่าน 268) 05 ก.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการลดปัญหาออกกลางคัน 2560 (อ่าน 254) 05 ก.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การตรวจสถานบริการ ตรวจหอพักนักศึกษา (อ่าน 353) 05 ก.ย. 60