แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 11/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 847458
Page Views 926088
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งเวรยามเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 78) 31 ม.ค. 61
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2/2560 (อ่าน 108) 18 ม.ค. 61
ดาวน์โหลดไฟล์พิธีการลูกเสือวิสามัญ (อ่าน 101) 18 ม.ค. 61
ชื่อฐานเสี่ยงภัย+ผู้รับผิดชอบ(วก.วังสะพุง) (อ่าน 90) 18 ม.ค. 61
คำสั่งเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2560 (อ่าน 98) 14 ม.ค. 61
คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม2561 (อ่าน 123) 27 ธ.ค. 60
รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดที่ 61(5) ณ.วันที่ 24 พ.ย. 60 (อ่าน 137) 28 พ.ย. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล 2/60 (อ่าน 129) 27 พ.ย. 60
คำสั่งเวรยามเดือนธันวาคม 2560 (อ่าน 122) 27 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์กรอกแบบสอบถามฐานข้อมูลครูฝึกอาชีวศึกษา (อ่าน 168) 07 พ.ย. 60
คำสั่งเวรยามเดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 181) 01 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 190) 01 พ.ย. 60
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 (สัมภาษณ์) (อ่าน 166) 30 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 171) 24 ต.ค. 60
ประกาศ เรื่องขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 (อ่าน 203) 19 ต.ค. 60
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 169) 17 ต.ค. 60
คำสั่งเวรยามประจำเดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 174) 27 ก.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมโครงการ ICT Boot Camp Java Fundamental ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (อ่าน 163) 21 ก.ย. 60
คำสั่งเวรยามประจำเดือนกันยายน 2560 (อ่าน 202) 05 ก.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ทวิศึกษา 2560 (อ่าน 147) 05 ก.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการลดปัญหาออกกลางคัน 2560 (อ่าน 142) 05 ก.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การตรวจสถานบริการ ตรวจหอพักนักศึกษา (อ่าน 182) 05 ก.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน หน้าประตู (อ่าน 147) 05 ก.ย. 60
แนวปฏิบัติงานและการแต่งกายของบุคลากร (อ่าน 128) 05 ก.ย. 60
ประกาศเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 159) 17 ส.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมองค์การนักวิชาชีพ 2560 (อ่าน 199) 12 ก.ค. 60
โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ (อ่าน 183) 12 ก.ค. 60
คำสั่งดำเนินงาน โครงการปลูกจิตสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้ (อ่าน 189) 12 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2560 (อ่าน 209) 12 ก.ค. 60
แบบฟอร์มหลักสูตระยะสั้นฐานสมรรถนะ (อ่าน 208) 30 มิ.ย. 60
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 (อ่าน 233) 16 มิ.ย. 60
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู 2560 (อ่าน 190) 10 มิ.ย. 60
คำสั่งเวรยามเดือนมิถุนายน 2560 (อ่าน 229) 09 มิ.ย. 60
เผยแพร่รายงานประเมินตนเอง sar ประจำปีการศึกษา 2559 สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (อ่าน 267) 07 มิ.ย. 60
เผยแพร่รายงานประเมินตนเอง sar ประจำปีการศึกษา 2559 บทสรุปผู้บริหาร (อ่าน 201) 07 มิ.ย. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ 1-2560 (อ่าน 185) 29 พ.ค. 60
ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (อ่าน 222) 25 พ.ค. 60
ตัวอย่างข้อสอบ v-net คอมพิวเตอร์สารสนเทศ ปวช-ปวส (อ่าน 1600) 23 ก.พ. 60
คำสั่งเวรยามเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (อ่าน 381) 13 ม.ค. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 383) 21 พ.ย. 59