ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัย เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 13) 27 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 20) 06 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (อ่าน 20) 06 พ.ย. 64
เรื่องกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 18) 05 พ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัย เรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2/2564 (อ่าน 38) 03 พ.ย. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2564 (อ่าน 69) 14 ก.ย. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (อ่าน 51) 14 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยเรื่อง ขยายเวลางดใช้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย (Onsite) ตามมาตรการควบคุมโรค (อ่าน 46) 31 ส.ค. 64
การประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังระบาดในพื้นที่ (อ่าน 59) 23 ส.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข๑ ใบสำคัญรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (อ่าน 41) 12 ส.ค. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 40) 04 ส.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 46) 20 ก.ค. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 42) 01 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS (อ่าน 43) 29 มิ.ย. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (อ่าน 49) 02 มิ.ย. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 32) 02 มิ.ย. 64
ประกาศเรื่อง การเลื่อนวันเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 78) 27 พ.ค. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (อ่าน 51) 04 เม.ย. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 41) 04 เม.ย. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (อ่าน 38) 04 เม.ย. 64
คำสั่งแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 76) 03 มี.ค. 64
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนสาขาภาษาไทย (อ่าน 78) 23 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๖๔ (อ่าน 47) 23 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔ (อ่าน 50) 17 ก.พ. 64
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 93) 05 ก.พ. 64
ประกาศการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 66) 29 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 60) 16 ม.ค. 64
ประกาศวิทยาลัย การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๓ (อ่าน 77) 09 ม.ค. 64
ประกาศวิทยาลัย เรื่องการปิดเรียนในสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 54) 08 ม.ค. 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 57) 08 ม.ค. 64
คำสั่งเวรยามประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (อ่าน 54) 02 ม.ค. 64
ดาวน์โหลดคู่มือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา (อ่าน 90) 18 ธ.ค. 63
คำสั่งเวรยามประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 88) 03 ธ.ค. 63
คำสั่งเวรยามประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (อ่าน 67) 03 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา (Poll) (อ่าน 70) 30 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล (อ่าน 576) 26 พ.ย. 63
เอกสารการประเมินอวท ,แบบฟอร์มโครงการ (อ่าน 607) 14 พ.ย. 63
ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนขอซ่อมกิจกรรมภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 80) 14 พ.ย. 63
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อ่าน 128) 25 ต.ค. 63
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.๑ ครูปวีณา จันทะวัน (อ่าน 94) 11 ต.ค. 63