แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 09/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 617898
Page Views 681789
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
( จำนวน 12 รูป / ดู 96 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมอาชีวเกมส์ อศจ.เลย ครั้งที่12/2560
( จำนวน 12 รูป / ดู 113 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 118 ครั้ง )
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
( จำนวน 9 รูป / ดู 115 ครั้ง )
Mouความร่วมมือทวิศึกษากับ รร.เซไลวิทยา 26 พ.ค 60
( จำนวน 7 รูป / ดู 122 ครั้ง )
โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชนโดยศาลจังหวัดเลย
( จำนวน 4 รูป / ดู 111 ครั้ง )
โครงการสวดมนต์เจริญปัญญา 2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 125 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปวช-ปวส1 ปี2560
( จำนวน 7 รูป / ดู 117 ครั้ง )
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราววก.ด่านซ้าย
( จำนวน 28 รูป / ดู 285 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี
( จำนวน 8 รูป / ดู 226 ครั้ง )
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน
( จำนวน 13 รูป / ดู 225 ครั้ง )
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ระดับ ปวช -ปวส ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 22 รูป / ดู 435 ครั้ง )