แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ?
ระบบเครือข่ายคลอบคลุมทั่วถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ (Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)
การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน
เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/05/2016
ปรับปรุง 15/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 547004
Page Views 602937
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
( จำนวน 11 รูป / ดู 52 ครั้ง )
กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 2560
( จำนวน 14 รูป / ดู 79 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครู เรือนจำจังหวัดเลย
( จำนวน 14 รูป / ดู 76 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 11 รูป / ดู 108 ครั้ง )
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิ.ย.2560
( จำนวน 17 รูป / ดู 152 ครั้ง )
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
( จำนวน 12 รูป / ดู 72 ครั้ง )
ประมวลภาพกิจกรรมอาชีวเกมส์ อศจ.เลย ครั้งที่12/2560
( จำนวน 12 รูป / ดู 88 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครูช่าง ปีการศึกษา2560
( จำนวน 13 รูป / ดู 99 ครั้ง )
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
( จำนวน 9 รูป / ดู 92 ครั้ง )
Mouความร่วมมือทวิศึกษากับ รร.เซไลวิทยา 26 พ.ค 60
( จำนวน 7 รูป / ดู 88 ครั้ง )
โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชนโดยศาลจังหวัดเลย
( จำนวน 4 รูป / ดู 75 ครั้ง )
โครงการสวดมนต์เจริญปัญญา 2560
( จำนวน 4 รูป / ดู 84 ครั้ง )